Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest StalMir Yurii Rozhko z siedzibą w ul. Długa 100, 05-090 Podolszyn Nowy, Raszyn.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: biuro@stal-mir.pl
 • telefonicznie: 733 462 603
 • pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby firmy

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych:
 • Zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Wystawienie i przechowywanie faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

 1. Okres przechowywania danych:
 • Dane związane z zawarciem i wykonaniem umowy – do momentu wykonania umowy oraz rozliczenia zobowiązań.
 • Dane do celów prawnych – przez czas wymagany przepisami prawa
 • Do czasu cofnięcia zgody
 • Do czasu usunięcia

 

 1. Wymóg/dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:

 • skorzystania z naszych usług (tj. zawarcia z nami umowy)

 

 1. Przekazywanie Twoich danych:
 • osobom, które są upoważnione przez nas do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 • firmom współpracującym z naszą firmą w ramach outsourcingu: biuro księgowe, firma kurierska, firma informatyczna.

 

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania danych osobowych,
 • Prawo do usunięcia danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Pliki Cookies

Serwis, jak większość witryn internetowych, automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies są plikami tekstowymi które:

 • Zapisywane za pomocą przeglądarek internetowych na urządzeniu z którego korzystasz (komputer, laptop, smartfon)
 • Nie służą do identyfikacji tożsamości
 • Nie powodują zmian konfiguracyjnych na Twoim urządzeniu

Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • Dostosowanie zawartości oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej
 • Do tworzenia statystyk

W ustawieniach Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • Usunąć wszystkie zapisane pliki cookies
 • Blokować wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmioty z nami współpracujące – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: